Hakkımızıda

 

 

Derneğimizin üyeleri İslam dinine mensup kişilerdir.
Dinlerini yaşamak ve topluma katkı sağlamak istemektedirler. 
Herbiri bütün insanların bir geçim kaynağı olması, özgür şekilde,
kişisel, bedeni, dini ve kültürel gelişim imkanı olmasi için emek
vermektedir.

 

Kendilerini sorumlu hissederek dini sebeplerle birleşerek bir demokratik
tüzük hazırlamışlar, içinde herkesin toplumda eşit olarak, karşılıklı
saygı, değer verme ve hoşgörüyü öne çıkarmışlardır.
 
Ücretsiz ve gönüllü olarak yapılan üyelerimize hizmet'de Kuran ve sünnet,
İnsan hakları koruma konvensyonu, Temel hak ve hürriyetler, Federal ve
Baden-Württemberg eyalet anayasası, ve geçerli kanunlar temel alınarak
sürdürülmektedir.